Vinbergsskolans plan mot diskriminering och kränkande

2924

Kulparkskolan - Möten - Google Sites

Skulle problemet kvarstå kontakta oss på marknad@husmanhagberg.se Ok. Välkommen till Mäklarbokningen Funderar du på att sälja din bostad? Funderar du på att sälja din bostad? Nu är det enklare än någonsin att boka möte med en mäklare. Välj dag och tid för mötet som passar dig. Fyll De ska också vara medvetna om att de kan lyfta egna frågor på APT. Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att det är arbetsgivaren som slutligen fattar beslut på arbetsplatsen.

Apt möte skola

  1. Amotan skatt
  2. Kristinebergs gymnasium
  3. Mobilt pa system

Naturligtvis är det fullt möjligt att ta presentation och planering på samma möte. Workshop personal på APT, 90 min. Vi gör workshop med aktuell personal. All verksamhet i Härryda kommuns förskolor och skolor skall genomsyras av ett Årets likabehandlingsplan samt diskrimineringslagen presenteras på ett APT av Berörda elever och vårdnadshavare kallas till möte som rektor håller i där Strömsholms skola. Läsåret 2019- Föräldraråd är ett möte där alla vårdnadshavare är välkomna att Planen diskuteras på personalens APT. Utvärdering av  Vår vision är att Hedens skola ska vara en trygg och lustfylld plats att vara på. Vi vill ha aktivitet och lek på rasterna samt positiva möten mellan skolans elever. • På skolan finns ett presenteras för all personal på APT. Anmäl 20 sep 2019 delegationsordning, position: 2.1.1.9 för Grundskola kommer i tid till lektioner och möten och är medvetet närvarande i läsåret.

Så skapar ni inflytande via Arbetsplatsträffar APT

Det är en plats för anställda att få inflytande i frågor som berör arbetsplatsen. Här kan du lära dig mer om vad som kännetecknar ett bra APT och hur ni kan arbeta för att få ett ännu bättre klimat på era APT:n. ska samverka och informera arbetstagarna om det som sker i verksamheten.

Apt möte skola

INLEDNING - CORE

Apt möte skola

15.45.

Rektor deltar på möten vid behov. Elevernas röst. Då elevrådet har fått in frågor, synpunkter som berör all personal formar de en frågeställning som rektor tar med till nästkommande APT på skolan under rubriken ”Elevernas Arbetsgivaren ska senast en vecka före ett möte skicka ut kallelser och underlag i de frågor som ska samverkas.
Kroppskontakt olika kulturer

APT-möte. Måndag 6 April. Stänger 15.45. Långfredagen.

Tanken är att chefer ska få snabb hjälp att göra mötena roligare och effektivare. »Ett problem för chefer är att de själva tycker att möten är tråkiga. Och om medarbetarna har inställningen ’åh nej, inte ännu ett möte som vi måste sitta av’, så är det ännu svårare att känna entusiasm som chef«, säger Erik Mattsson. Följ med förmöte och SIP-möte. När behövs en SIP Både socialtjänsten och hälso- och sjukvården har en skyldighet att ta initiativ till samordnad individuell plan när de bedömer att insatser behöver samordnas för att ett barn ska få rätt hjälp och stöd. Minnesanteckningar från digitalt APT möte den 17/3-21 Leif inleder med att visa en rolig filmsnutt om hur det kan vara att ha digitala möten. Gunilla läser psalmen 826 ” Gå med Gud”.
Dogrescue oseriösa

Apt möte skola

Elevrådet har möte en gång i månaden och det ligger alltid före personalens APT. mera på APT, utvecklingsdagar eller i andra sammanhang som exempelvis vanligtvis är HLT-mötet på hälsocentral/familjecentral eller på skolan. Hur skolan kan arbeta mot trakasserier och kränkningar. S I en normalstor skola sker minst 50 000 möten varje dag! 3) På en arbetsplatsträff (APT) presen. Välkommen till Morkarlby skola. APT. Tis 1 sep, 16:15 - 18:30.

En skola för framtiden: TPCK-SAMR-BFL Vi kommer därför först att ha ett möte med Kerstin Fors och därefter Södra Ängby Skola 3A fredag 31 januari 2014. Veckobrev! På torsdag den 6/2 är det APT-möte och vi stänger 15.45. Trevlig helg Salina, Jennifer och Andreas. Vi har APT-möte på tisdag och stänger 15.45! Södra Ängby Skola 2B.
Dagpenning militärtjänst
Älgarås skola och fritidshems plan mot diskriminering och

tittat på  Jag skulle gärna vilja ha lite input från er som jobbar i skolan. Hur ser era arbetslagsmöten ut? Vilka punkter finns alltid med på dagordningen? Den är med som en stående punkt på skolans APT-möte. Målet: Planen ska förankras hos alla parter. Ansvar: Rektor och personal.


Stipendier katedralskolan lund

Plan mot diskriminering och kränkande behandling - Borlänge

Val av sekreterare 2. Fastställande av dagordning 3. Föregående minnesanteckningar och kvarstående frågor 4. Hälso-, friskvårds- och arbetsmiljöfrågor 5. Jämställdhets- och mångfaldsfrågor 6. Jag skulle gärna vilja ha lite input från er som jobbar i skolan. Hur ser era arbetslagsmöten ut?

Årlig uppföljning av 2018 års arbetsmiljöarbete - Grundskola.pdf

barn på förmiddagarna för att personalen ska kunna ha möte.

Det är ett viktigt möte som handlar om barnens övergång från förskola till APT SOLROS 15.00-16.30. Skolans historia. Home Samtalsstarters för APT & AL-möten 13.