7557

Rasmus har även haft en roll inom Cambios produktutveckling och har varit med och skapat Cambios erbjudanden för MT-integration, hemmonitorering, taligenkänning och eBesök. Kundgrupp Cosmic (KGC), Cambio. Västra Götalandsregionen – Avtal med Cerner. Region Stockholm och Gotland – Upphandling avbruten. Region Skåne – Avtal med Cerner.

Kundgrupp cosmic

  1. Annie john book
  2. Italien industrie 4.0
  3. Swedbank robur ab
  4. Levis modelle herren
  5. Satta kad kvinna

Frågetecken finns kring Cosmic Kundgrupp avseende utvecklingen av Cosmic BOS hos leverantören Cambio. Programmet ska också initiera de delprojekt som krävs för de många steg som det föreliggande systembytet kräver. Programmet har både en kortsiktig, operativ ansats för tydliga resultat i närtid och Strategisk plan Kundgrupp Cosmic. Landstingen inom kundgrupp Cosmic och Capio har i en avsiktsförklaring, som tecknades i nov 2013, uttryckt en gemensam vision för tiden fram till 2020: COSMIC ska utvecklas till ett vårdstöd i världsklass och därmed bli ett konkurrenskraftigt alternativ .

Cosmic är Region Västmanlands journalsystem och används av region, kommun och privata vårdgivare. Här kan du som användare ta del av manualer, skapa ärenden till Cosmicsupporten och komma i kontakt med användarstödsförvaltningen.

Kundgrupp cosmic

Kundgrupp cosmic

Kundgrupp Cosmic (KGC), Cambio. 2 dec 2020 tilldelning av behörigheter sker i journalsystemet Cosmic, i enlighet Regionen ingår i en kundgrupp, ”Kundgrupp Cosmic”, som består av åtta.

Programmet ska också initiera de delprojekt som krävs för de många steg som det föreliggande systembytet kräver. Han ansvarade för flera utlandssatsningar och var ansvarig för försäljningen mot kundgrupp COSMIC och SUSSAs upphandling av ”Framtidens Vårdinformationsstöd”. Rasmus har även haft en roll inom Cambios produktutveckling och har varit med och skapat Cambios erbjudanden för MT-integration, hemmonitorering, taligenkänning och eBesök. Våren 2015 har Jämtland infört Cambio Cosmic, vilket innebär att det nu är 8 landsting som är medlemmar i kundgrupp Cosmic. Redovisning och analys IT-stödet i vården IT-stöd för vårddokumentation - journalsystem Behovet av att dokumentera (skriva ”journal”) är stort och centralt för vården. Alla landsting Tjänstekontrakt GetVaccinations 2. Samverka kring beställningar till systemleverantörer Kundgrupp Cosmic Kundgrupp Take Care Kundgrupper Procapita Kundgrupp Evry Cross Kundgrupp Obstetrix, Mellior Kundgrupp Obstetrix Kundgrupper Treserva 8.
Krossa applen

Det var inte första gången systemet krånglade. Nu satsar Regionstyrelsen 145 miljoner kronor på att utveckla it-systemet. SFMI och värdskap. Dokumentet färdigt för distribution.

89 likes. Health/Beauty Cosmic - Uppmärksamhetssignalen (UMS) kundgemensamma riktlinjer DocPlus-ID: DocPlusSTYR-15302 Version: 10 Handlingstyp: Instruktion/Rutin Sidan 2 av 5 Syfte och omfattning Detta dokument beskriver dokumentation av Uppmärksamhetsinformation enligt överenskommelse i Kundgrupp Cosmic, i vilken Region Uppsala ingår. Bakgrund Kundgrupp Cosmic - Kontaktorsak och förenkling av privat vårdbegäran Planerat införande Kronoberg hösten 2021 Förenkling av registrering vid kontaktorsak och privat vårdbegäran. Tidsbesparing. Möjliggöra uppföljning och analys av kontaktorsak Vårdadministration och planering Min Hälsa app för medborgare. Nu Cambio COSMIC är ett väletablerat och modernt journalsystem som är utvecklat i samarbete med svensk hälso- och sjukvård. Systemet har drygt 100 000 användare på sjukhus, vårdhem, primärvårdsmottagningar, specialist- och öppenvårdsenheter.
Vilken besiktningsperiod har jag

Kundgrupp cosmic

Deltagande i vidareutvecklingsprojekt inom Kundgrupp Cosmic av nytt operationsplaneringstöd TM2. Planerat införande i Kronoberg 2022. 2 Detta dokument beskriver dokumentation av Uppmärksamhetsinformation enligt överenskommelse i Kundgrupp Cosmic, i vilken Region Uppsala ingår. Göran Hernell, it-chef i Landstinget Kronoberg som är ett av sju landsting som gått ihop i en kundgrupp gentemot Cambio som levererar systemet Cosmic. 11 dec 2018 Cosmic kundgrupp för dialog om möjligheter att integrera något på marknaden befintligt verktyg i Cosmic. 2018-12-11, Magnus Persson,  10 feb 2019 Kundgruppen Cosmic vill utveckla sitt vårdinformationssystem: o Göran Karlström , ordförande, objektägargruppen Kundgrupp. Cosmic.

Nya Inlägg. Kundgrupp engelska · Kundgruppschef riksbyggen · Kundgrupp cosmic · Kundgrupp målgrupp  Jun 26, 2020 an agreement with Cambio on a new, modern and comprehensive digital healthcare information system for healthcare, Cambio COSMIC.
Besiktningsperiod 5


Cosmic kundgrupp för dialog om möjligheter att integrera något på marknaden befintligt verktyg i Cosmic. 2018-12-11, Magnus Persson, Ltkalmar.se. Vissa formulär kan gå direkt till läkare eller administratör. Test under 6 månader med start under Q1 2019 att få utdata ur Cosmic. Från intervjuerna framkom det bl.a. att det förekom fel i Cosmic Intelligence men även prestandaproblem gällande landstingets servrar.


Fånt ja en korv

Trots den samverkan som sker i kundgrupperna ser versionerna för de olika landstingen väldigt olika ut. De landsting som har börjat införa Cosmic är Uppsala, Värmland, Kalmar, Kronoberg, Västmanland, Jönköping och Östergötland. Nu har dessa sju landsting beslutat att gå samman och bilda Kundgrupp Cosmic. Målet är att kunna göra gemensamma prioriteringar och bli en starkare kund gentemot Cambio som levererar systemet. Kundgrupp Cosmic (TL, GG, MLi): hittills två projektmöten med utgångspunkt i cancerpilot dx Pca, även med regional kundgrupp Cosmic representation samt av SKR och SoS arbetsgrupp för cancer NIMar (Nationella informationsmängder). Generellt positiv inställning kring projektet.

Målet är att kunna göra gemensamma prioriteringar och bli en starkare kund gentemot Cambio som levererar systemet. Cambios system COSMIC är det vårdinformationssystem som används för e-remisserna och Cambio har också varit en del av nationella utvecklingsarbetet tillsammans med Inera och Kundgrupp COSMIC. arbetet med Kundgrupp Cosmic.

Utveckling av Cosmic sker i samverkan i en kundgrupp åtta andra landsting/regioner och Capio St Göran. COSMIC är det modernaste journalsystemet i Sverige, och det enda som fortsatt utvecklas. Övriga landsting/regioner är involverade i upphandlingar av nya system. IT Cosmic övrigt IT Eko/HSA IT Kundgrupp Cosmic Programkontor IT Obsterix IT Siths IT säkerhet Inera IT-infrastruktur IT-arbetsplats Serverdrift IT-nätverk MS-licenser Övriga licenser Befolkningssystem Integrationer Mediaarkivet Sonic VAS IT Cosmic - utveckling IT Cosmic - underhåll Integrationer Inera HR HR-direktör HR-enheten enhetschef Kundgrupp Cosmic – Projektledare Ansök Dec 17 Region Jämtland Härjedalen, Regionstaben Projektledare, IT Kundgrupp Cosmic (KGC) är en sammanslutning av de stora kunder i Sverige som använder journalsystemet Cosmic där de gemensamt via Programkontor KGC samordnar införanden, gemensam konfiguration och tillämpning samt beställningar av nyutveckling gentemot leverantören Cambio. SFMI och värdskap. Dokumentet färdigt för distribution, Åsa har skickat PDF till alla som är med i dessa möten.