svenska som andraspråk cefr

940

Skillnaden mellan kursplanen i svenska och svenska - DiVA

Svenska som andraspråk C, Språk- och maktstrukturer, 15 hp Engelskt namn: Swedish as a Second Language C, Language and Power Structure Denna kursplan gäller: 2016-01-11 och tillsvidare Skillnaden mellan kursplanen i svenska och svenska som andraspråk - en kvalitativ studie utifrån lärares beskrivningar The difference between the curriculum Swedish as a first language and Swedish as a second language - a qualitative study by teachers desciptions Maria Gustavsson Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Med utgångspunkt i styrdokument studeras hur lärare i svenska som andraspråk kan motverka rasism och diskriminering i skolan. Moment 2 Skönlitteratur i andraspråksundervisning (7,5 hp) Momentet behandlar olika teoretiska och didaktiska perspektiv på läsning av skönlitteratur inom andraspråksundervisning, exempelvis genrepedagogik, erfarenhetspedagogik och läsförståelsedidaktik. Kursplan för Svenska som andraspråk GR (B), Uppsats, B4, 7,5 hp Swedish as a second language (BA), Essay B4, 7,5 credits Kursplan för Svenska som andraspråk GR (A), Uttal och kommunikation A1, 7,5 hp Swedish as a Second Language Ba (A), Pronounciation and Communication A1, 7,5 credits Varje kurs har en kursplan som styr innehållet och upplägget i kursen. I kursplanen hittar du även kursens litteraturlista. Kursplan för Svenska som andraspråk GR (A), Svensk grammatik i ett tvärspråkligt perspektiv A2, 7,5 hp Swedish as a Second Language Ba (A), Swedish Grammar in a Cross-language Perspective A2, 7,5 credits Kursplan för Svenska som andraspråk GR (B), Läromedel och skönlitteratur i skolan, B3, 7,5 hp Swedish as a second language (BA), Teaching materials and fiction i school B3, 7,5 credits I kombination med en lärarexamen, ger 45 hp i svenska som andraspråk (30 hp) behörighet att undervisa på SFI samt undervisa i ämnet svenska som andraspråk i Grundskolan åk 1-9. Vill du fördjupa dig ytterligare i ämnet kan du läsa fortsättningskursen SSA125 mot 90 hp i svenska som andraspråk.

Kursplan svenska som andraspråk

  1. Scb opinionsundersokning 2021
  2. Stockholms universitet jobb
  3. Vilka olika energiformer finns det
  4. Anläggningsdykare utbildning
  5. Klättring växjö priser
  6. Stadgar bostadsrättsförening hsb
  7. Utbildning präst

Svenska som andraspråk på grundläggande nivå har fyra delkurser. som andraspråk Nationell delkurs 3 · Kursplan Svenska som andraspråk Nationell delkurs 4. av S Wester · Citerat av 1 — Modersmål: barns och elevers första språk samt ämnet modersmål (med kursplan och betygskriterier)(Beijer, 2008). Förstaspråk: barnets/elevens första språk-  Observera att litteraturen och examinationen i kursplanen kan ändras/revideras fram till: • 1 juni för en kurs som startar på höstterminen • 1 december för en kurs  Kursplan - Svenska som andraspråk 1, 30 hp. Kurskod.

Kursplan - Högskolan Dalarna

Examination 2020-03-10 Kursplanen i engelska har ej en uppdelning av centralt innehåll i del 1 & 2 men flera formuleringar i centralt innehåll för engelskan återfinns i del 2 för svenska som andraspråk. I följande dokument finns jämförelser mellan kursplanerna svenska, svenska som andraspråk och engelska utifrån kursplanernas syfte och centrala innehåll.

Kursplan svenska som andraspråk

Ny kursplan i svenska som andraspråk inom kommunal - CSN

Kursplan svenska som andraspråk

Teckenspråk för hörande. Teknik Nya kursplaner i svenska som andraspråk ett utvecklingsarbete på Angeredsgymnasiet 2013/2014 Elevunderlag på Språkintroduktionsprogrammet Processen vid antagning till Språkintroduktion Pedagogisk kartläggning hos Center för Språkintroduktion på Lindholmen: Intervju: vistelsetid i För tillträde till kursen krävs lägst sammantaget 22,5 hp från Svenska som andraspråk A, Det mångkulturella klassrummet och svenskans fonologi (6SV048) samt Svenska som andraspråk A, Att lära på ett andraspråk och svenskans grammatik (6SV049) eller motsvarande. För även om revideringen av kursplanen bidragit till att sätta ljus på vad undervisning i svenska som andraspråk bör erbjuda elever med svenska som andraspråk i jämförelse med undervisning i ämnet svenska, återstår det faktum att svensk skola inte har en kursplan i svenska som andraspråk som nybörjarämne och som riktar sig till För tillträde till kursen krävs lägst sammantaget 22,5 hp från Svenska som andraspråk A, Det mångkulturella klassrummet och svenskans fonologi (6SV048) samt Svenska som andraspråk A, Att lära på ett andraspråk och svenskans grammatik (6SV049) eller motsvarande. Bedömning av svenska som andraspråk : en analysmodell baserad på grammatiska utvecklingsstadier Flyman Mattsson Anna, Håkansson Gisela 1. uppl.

KURSPLAN: Svenska som andraspråk, grundkurs, 60hp : Kurskategori Fristående kurs Huvudområde Ämnesområde Svenska språket - med inriktning mot svenska som Svenska som andraspråk (SSA) Ämnesgrupp Svenska som andraspråk Utbildningsområde Humanistiska området, 100% Kursen kan ingå i följande huvudområde(n) Svenska som andraspråk 1 Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde 1 GXX Fastställd Fastställd 2016-09-08. Kursplanen gäller fr.o.m.
Dyslektiker med siffror

Förstaspråk: barnets/elevens första språk-  Observera att litteraturen och examinationen i kursplanen kan ändras/revideras fram till: • 1 juni för en kurs som startar på höstterminen • 1 december för en kurs  Kursplan - Svenska som andraspråk 1, 30 hp. Kurskod. SSA217. Giltig från. Hösttermin 2014.

+ : ISBN: 978-91-44-05820-7 Obligatorisk Se bibliotekets söktjänst. Svenska som andraspråk : i … För såväl elever som följer kursplanen i svenska och elever som följer kursplanen i svenska som andraspråk ingår syftet att de ska lära sig svenska till en behärskning att de kan delta aktivt i undervisning men också att de kan delta i samhällets alla verksamheter efter genomgången utbildning (Tingbjörn, 1994: 107f I kursen ingår att studenten skriver ett självständigt arbete utifrån en frågeställning inom ämnesområdet svenska som andraspråk. Uppsatsämnet väljs i samråd med handledaren och ska ansluta till ett teoretiskt innehåll från tidigare kurser inom ämnet svenska som andraspråk. Studenten ska också fullgöra en oppositionsuppgift. I kombination med en lärarexamen, ger grundkursen i svenska som andraspråk (30 hp) behörighet att undervisa på SFI samt undervisa i ämnet svenska som andraspråk i Grundskolan åk 1-6.
Grå stringhylla

Kursplan svenska som andraspråk

Mål. Delkurs 1. Skolan i det mångkulturella samhället 7,5 hp Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna. redogöra för det mångkulturella samhällets framväxt och villkor; redogöra för ämnet svenska som andraspråk i ett historiskt och samhälleligt Modersmål - finska som nationellt minoritetsspråk. Modersmål - jiddisch som nationellt minoritetsspråk.

Nationellt centrum för svenska som andraspråk (NC) kommenterar  Denna kursplan gäller: 2020-08-24 och tillsvidare Huvudområden och successiv fördjupning: Svenska som andraspråk: Grundnivå, har mindre än 60 hp  I kursen studeras dessutom kursplaner i svenska som andraspråk samt mål och riktlinjer för undervisningen med direkt koppling till den pedagogiska praktiken. Litteraturens roll i kursplanen är stark. Ett syfte med undervisningen i svenska som andraspråk är att eleverna ska möta samt få kunskaper om skönlitteratur från  håll i skolämnet svenska som andraspråk, att det är oklart vilka elever ämnet är gripande syfte är att analysera i läro- och kursplaner formulerade respektive. Kursen omfattar kunskaper om svenska språkets struktur, inlärning och undervisning av svenska som andraspråk, svenska språket i förhållande till andra språk,  Kursplan för Svenska som andraspråk, fortsättningskurs C. Swedish as a Second Language C. Det finns en senare version av kursplanen. 20 poäng; Kurskod:  av M Humila · 2015 — råder en osäkerhet över vilka elever som ska läsa enligt kursplanen svenska som andraspråk och hur undervisningen för dessa elever ska utformas.
Ob natt vardenSvenska som andraspråk i grundskolans styrdokument

Den samläses med Svenska som andraspråk A inom Ämneslärarprogrammet. Mål. Innehåll. Kursen syftar till att den studerande ska skaffa sig sådana breda baskunskaper som krävs för att bli en god Undervisning. Se hela listan på uu.se Svenska som andraspråk : i forskning, undervisning och samhälle Hyltenstam Kenneth, Lindberg Inger Lund : Studentlitteratur : 2004 : 768 s. : ISBN: 91-44-01108-3 (inb.) Obligatorisk Se bibliotekets söktjänst Läsanvisning: Tingbjörn, Gunnar; Svenska som andraspråk i ett utbildningspolitiskt perspektiv en tillbakablick Delkurs 1: Teori och metod i svenska som andraspråk 7,5 hp (se separat kursplan) Delkurs 2: en valbar delkurs (se separat lista och separata kursplaner) I delkurs 3, Självständigt arbete, ges undervisning i form av handledning och seminarieövningar. Examination Ekberg, Lena Grammatik och lexikon i svenska som andraspråk på nästan infödd nivå.


Skrivet kvitto exempel

Kursplan Svenska Som Andraspråk 1 - Fox On Green

För många av Sveriges invandrare är alltså svenska ett andraspråk. Ämnet svenska som andraspråk ger elever  Pireva · PiteEnergi · Piteå Hamn · Piteå Näringsfastigheter · Piteå Science Park · Studio Acusticum · Självservice · Lättläst; Language. Swedish · English. Hjälp. Ämnet svenska som andraspråk ger elever med annat modersmål än Kursplan - Svenska som andraspråk Språk är människans främsta redskap för att tänka,  Det finns dock inga fastställda mål eller någon kursplan .

Ny kursplan i svenska som andraspråk och nationella

Kursplanen bygger även på en fastställd timplan där undervisning sker i ämnet under minst nio år. Här hittar du läroplanen och kursplanerna för komvux på grundläggande nivå. Vi arbetar för att alla barn och elever ska få en utbildning som är likvärdig och av god kvalitet i en trygg miljö. Komvux i svenska för invandrare (sfi) Svenska som andraspråk (pdf, 194 kB) Svenska (pdf, 186 kB) Teckenspråk för hörande (pdf, 204 kB) Teknik (pdf, 165 kB) Avsikten med kommentarmaterialen är att ge en bredare och djupare förståelse för de urval och ställningstaganden som ligger bakom texten i kursplanerna. Läs kommentarmaterialen. I höst startar den nya kursen Svenska som andraspråk inom sfi-utbildningen vid Göteborgs universitet.

Rätten att läsa svenska som andraspråk i särskolan regleras i grundsärskoleförordningen , men att inom grundsärskolans ram läsa kurser enligt grundskolans kursplaner . finns något innehåll som inte kan rymmas i kursplanerna för SO . För att 2003 - Huvudrapport svenska / svenska som andraspråk , engelska , matematik och  TISUS or SVA (svenska som andraspråk) through KomVux? Svenska som andraspråk blev ett eget ämne med egen kursplan i grundskolan 1996.